KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA "PKP INTERCITY" S.A.

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

oraz „PKP Intercity” SA dziękujemy za udział w

III KONFERENCJI TECHNICZNO-NAPRAWCZEJ

która odbyła się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r.
w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej

Konferencja organizowana była pod patronatem

bez-tytulu

                                                                                  PATRONAT MEDIALNY

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji poświęconej technicznym oraz prawnym aspektom związanym z działalnością taborową Spółki PKP Intercity SA. Podczas Konferencji zostały  przedstawienie obecnie realizowane projekty, sytuacja taborowa oraz plany rozwojowe PKP Intercity SA.

Podczas wystąpień, prezentacji i specjalnych spotkań bilateralnych szczególny nacisk został położony na praktyczny aspekt realizacji projektów oraz zasad współpracy pomiędzy PKP Intercity SA a kontrahentami. Spotkania bilateralne przeprowadzone  zostały w grupach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak eksploatacja, modernizacja i budowa wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podczas konferencji odbyła się również wizyta studyjna
w Zakładzie Centralnym Intercity SA, dzięki której uczestnicy mogli zapoznać się z zakresem prac przeprowadzonych w zakładzie. Konferencja umożliwiła nawiązanie wielu wartościowych kontaktów oraz wykreowanie efektywnego dialogu na linii zleceniodawca – wykonawca.